Zažít Roudnici jinak 2019

Zažít Roudnici jinak 2019 je již pátým ročníkem v našem městě. Cílem je přinést život do ulic a náměstí, umožnit, aby se sousedé mohli potkat a strávit den i na trošku netradičním místě.

V roce 2019 chceme poukázat na fenomén řeky Labe jakožto důležitého prvku v historii i současnosti Roudnice nad Labem. Dalším tématem je doprava, především šetrné formy dopravy jako je cyklistika či lodní doprava.

Do akce se zapojí celá řada místních organizací, škol, školek, firem a dobrovolníků. Ti všichni vytvoří pro návštěvníky bohatý program – hudba, aktivity pro děti, sport, kultura apod.

Součástí letošního ročníku bude Cyklobraní, tzn. bohatý program s cyklo tématikou. Hlavním bodem pak bude slavnostní odhalení a uvedení v provoz veřejného servisního cyklostojanu.

Akce Zažít Roudnici jinak je svým charakterem výjimečnou a nízkorozpočtovou akcí zacílenou na širokou veřejnost – bez rozdílu věku, pohlaví, náboženského a politického vyznání. Akce je nekomerčního charakteru, nezisková a založená na spolupráci dobrovolníků bez nároku na honorář.