Výsadba stromů

20. října slavíme Den stromů a ku této příležitosti vysadily děti ze základní školy Krabčické ve školní zahradě deset stromů.

Pilotní projekt se povedl a my pevně doufáme, že ve výsadbě budeme pokračovat.